Czytasz wypowiedzi znalezione dla frazy: Komunikacja międzyludzka-nęcki - 1996

teorie komunikacji społecznej

11. mattelart a., mattelart m., teorie komunikowania. krotkie wprowadzenie, pwn, kakow 2001
12. nęcki z., komunikowanie miedzyludzkie, 1996, rozdz 1,5
13. nauka o komunikowaniu, podstawowe orientacje teoretyczne. pod red. boguslawy dobrek-ostrowskiej, wroclaw 2001
14. olson s.r., komunikacja w organizacji i zarzadzaniu. podrecznik. studia przypadkow, wroclaw 1996, s. 8-36
15. stankiewicz j., komunikowanie sie w organizacji, astrum, wroclaw 1999
16. stewart j., mosty zamiast murow, pwn , w-wa 2000
17. studia z teorii komunikowania masowego, pod red boguslawy dobrek0 ostrowskiej, wroclaw 1999
18. zbiegien-maciag l. kultura w organizacji, identyfikacja kultur znanych firm, pwn w-wa 1999
19. zuber m. wybrane teorie komunikowania masowego i proby ich empirycznej weryfikacji [w:] dobrek-strowska b., studia z teorii komunikowania masowefo, wroclaw 1999 str. 10-23
20. zuber m., komunikowanie miedzykulturowe, [w:] dobek- ostrowska b., studi z teorii komunikowania masowego, wroclaw 1999, str. 24-41